Grönt bygge en röd tråd när Ramirent levererar till Strömsör

Lägenhetsområdet Strömsör. Bild: Tema/Skebo.

Skellefteås befolkningsantal ökar kraftigt och med nya invånare följer ett större behov av nya bostäder. När bostadsområdet Strömsör nu växer fram sker det med hänsyn till både bostadsbehovet såväl som miljön, då Ramirent bistår med sina energisnåla lösningar.

Under förra året noterade Skellefteå kommun 457 nya invånare, vilket är en större ökning än något man sett under hela 2000-talet. Tillväxten gör det nya bostadsområdet Strömsör minst sagt efterlängtat och Ramirent har fått uppdraget som ensam leverantör av all utrustning för bygget, vilket bland annat innebär skalskydd, el och etablering till kranar.

– Strömsör är unikt både i den bemärkelsen att det är ett av de största bostadsbyggena i Skellefteå på över 20 år, men även det gröna tänket sticker ut. Det är första gången vi på Ramirent levererar till ett bygge i Skellefteå där energibesparing har så hög prioritet, berättar Kent Sundqvist, kundcenterchef på Ramirent i Skellefteå.

Energibesparingen går som en röd tråd genom leveransen och syns bland annat i att det finns rörelsevakt på belysningen. I modulerna personalen vistas i under byggperioden finns även en ny typ av isolering för att förbruka så lite energi som möjligt.

Strömsörs bostadsområde består av två olika bostadsprojekt för NCC där det första omfattar 118 hyresrätter till den kommunala fastighetsägaren Skebo. Det andra projektet omfattar 108 stycken bostadsrätter till Riksbyggen, fördelat i tre etapper, där 38 av de 39 planerade lägenheterna i första etappen sålts redan innan bygget tagit fart.

– Behovet av bostäder är mer än stort, särskilt med tanke på den nya batterifabriken och mängden jobb den kommer att generera. Då fattas det otroligt mycket bostäder, men just nu byggs det mycket och Strömsör är den största investeringen Skebo gjort under 2000-talet, avslutar Kent Sundqvist.

För Skebos del ägde byggstart rum i slutet av februari och inflyttning beräknas till år 2020. Riksbyggen beräknas påbörja etapp ett under maj och den totala byggvolymen för bostadsområdet är cirka 300 miljoner kronor. Utöver bostäderna planeras här även ett parkeringshus med 500 platser samt ett kontorshus med 450 platser från Skellefteå Industrihus.

Källa:Ramirent