Liljewall arkitekter bakom Åkeshovs sim- och idrottshall nya utformning

Foto:Liljewalls Arkitekter/Åkeshovs sim- och idrottshall. Den helt återställda 25-meters bassängen samt fondmålning av av konstnären Lasse Andréasson.

Åkeshovs sim- och idrottshall nyinvigdes i januari inför fullsatta läktare. Den klassiska anläggningen, byggd 1959, har fått ett tillskott av 5000 kvm stora bassängrum som samspelar med den klassiska 50-tals arkitekturen. Bakom det rejäla helhetsgreppet står Liljewall arkitekter.

Näst efter Eriksdalsbadet är Åkeshovs sim- och idrottshall Stockholms mest besökta idrottsanläggning. Den ursprungliga byggnaden, ritad av arkitekten Åke E Lindqvist, är dessutom klassad som en särskilt värdefull byggnad ur kulturhistorisk synpunkt. Att bevara och bygga ut blev därför beslutet när slitaget blivit för stort.

I den nya tillbyggnaden finns fyra bassänger i vackra rum inramade av trä och varmt, inbjudande ljus. På den tidigare innergården har det byggts ett gym som förbinds till anläggningens alla funktioner genom glasade korridorer. Därutöver hittar man den helt återställda 25-metersbassängen från 1959 som kantas av en iögonfallande fondmålning av konstnären Lasse Andréasson.

- Åkeshov är en klassisk byggnad i vit folkhemsfunkis. Vi har tagit fasta på 50-tals arkitekturen men samtidigt använt oss av nya grepp för att ge anläggningen en självsäker modernism. Genom lugna rum, smäckra glaspartier och träelement på väggarna tillför vi en rogivande japansk enkelhet. Vi vill kittla sinnena och utmana den traditionella bilden av ett kommunalt badhus, berättar Calle Hellberg, arkitekt på Liljewall.

Utöver att ge anläggningen nya värden har entréplanet jämnats ut för att omvandla Åkeshov till en fullt tillgänglig anläggning. Även omklädningsrummen och korridorerna har byggts om för att svara till den tillgänglighet som är en så viktig fråga för vår tid. Avgörande var också att hitta tydliga flöden och rörelser då anläggningen innehåller så många rum och funktioner.

- Vi har följt det ursprungliga huvudgreppet med höga rum för bassänger och aktiviteter och låga glasade korridorer som förbinder dem. Det ger ljusa och välkomnande rum men också ett spännande taklandskap, fortsätter Calle.

De nya simhallsfasaderna är utförda i putsade betongelement med återkommande vertikala fönster. Fasaderna har fått ett lugnt uttryck. Bassängrummen har fått rikligt med ljus och samtidigt begränsad insyn från närliggande bostadshus.

Nyinvigda Åkeshovs sim- och idrottshall öppnade igen den 20:e januari.

Källa:Liljewalls Arkitekter