​Sista pusselbiten i Hyllie centrum en vinnare

The Embassy of Sharing ovanifrån. Sju olika kvarter med olika karaktär. Illustration: Wingårdh arkitektkontor

Nu ska det vinnande förslaget “The Embassy of Sharing” förverkligas i Hyllie. På torsdagen fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att inleda detaljplanearbetet för den sista centrala tomten i Hyllie.

Med “The Embassy of Sharing” vann Midroc och Wingårdhs arkitekter Malmö stads markanvisningstävling i november förra året. Vinnarförslaget ska nu förverkligas mittemot Hyllie station. Området kommer att rymma en bred flora av aktiviteter inom sju olika kvarter, där vart och ett ska få sin egen profil. Bland annat föreslås studentbostäder, äldreboende, basar, olika typer av inkubator-/startupmiljöer, kontor och lokaler i olika storlekar, småindustri, park på tak, stationsbyggnad, mångfaldsrum, marknadsplats, cykelkafé, cykeluthyrning och cykelverkstad.

Hela projektet har fokus på hållbarhet, både social och ekologisk, som byggherren Midroc åtar sig att arbeta med genom hela byggproces­sen – från planering och genomförande till förvaltning.

Byggstart planeras till år 2020.

– Nu lägger vi sista pusselbiten kring Hyllie stationstorg. En omväxlande, spännande, brokig och förtjänstfullt grön sådan, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Med “The Embassy of Sharing” får Hyllie nu en större variation med ett brokiga och grönt kvarter, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Källa:Malmö Stad