Ny satsning för elever Skansen om vatten och Östersjön

Bild:Stockholm Vatten och Avfall

Skansen och Stockholm Vatten och Avfall har ingått ett avtal om samarbete kring besöksverksamhet på Baltic Sea Science Center som byggs på Skansen. Med satsningen vill parterna öka kunskapen kring Östersjöns utmaningar och hur besökarna genom en hållbar livsstil kan göra förändringar.

På Skansen byggs ett nytt kunskapscenter med akvarier, utställningar, laboratoriesal och filmsal. Det ska bli ett attraktivt besöksmål om Östersjön där interaktivitet och upplevelse ligger i fokus. Baltic Sea Science Center kommer vara öppen för alla besökare men elever är en prioriterad målgrupp.

- Vi har som mål att nå 500 skolklasser i Stockholmsregionen med riktad och lustfylld undervisning om Östersjön, säger Tomas Frisk, avdelningschef på Skansens zoologiska avdelning. 300 av dessa ska finnas inom ramen för Stockholm Vatten och Avfalls upptagningsområde, Stockholm stad och Huddinge.

Besöksprogrammen som tas fram är väl förankrade i läroplanen. Det är viktigt att klasser ska kunna besöka Baltic Sea Science Center som en del i den ordinarie undervisningen.

- Hur vi människor väljer att agera har betydelse. Med kunskap redan i skolåldern om hur vi alla kan bidra genom en hållbar livsstil skapar vi förutsättningar för Stockholms fortsatta utveckling och en minskad påverkan på miljön, säger Agneta Jönsson, avdelningschef på Stockholm Vatten och Avfall.

Skansen är redan i dag en plats som förmedlar svensk historia om människa och natur, vilket nu via Baltic Sea Science Center knyts ihop med framtidens hållbara utveckling. Samarbetet innebär att kunskap och olika perspektiv kan mötas under ett och samma tak.

Utöver Stockholm Vatten och Avfall och Skansen är även Stockholms universitet, SLU och BalticSea2020 involverade i Baltic Sea Science Center.

Källa:Stockholm Vatten och Avfall