Lyckos får bygga Lingenäs bostadsområde Näsby

Bild:Kristianstad Kommun

Det blir Lyckos som får bygga Lingenäs bostadsområde på Näsby. Bostadsområdet kommer att växa fram alldeles intill Lingenässkolan och Berga förskola, som ska stå klara inför höstterminen 2019.

– Det är mycket glädjande att staden växer i flera riktningar och det nya bostadsområdet är en viktig del i utvecklingen av Näsby. Det är positivt att intresset för att bygga bostäder i kommunen är fortsatt stort, både bland väletablerade byggföretag och nya aktörer för vårt område, säger Pierre Månsson (L), kommunalråd.

Lyckos, som är en del av Midrockoncernen, kommer att utforma bostadsområdet tillsammans med Wingårdh Arkitektkontor. Bostadsområdet kommer att bestå av drygt 80 bostäder i en blandad bebyggelse med radhus, parhus och flerbostadshus. Lyckos ambition är att skapa ett trivsamt, socialt hållbart bostadsområde som stärker den bostadssociala sammanhållningen och uppmuntrar en ekologiskt hållbar livsstil.

– Lingenäs bostadsområde är ett spännande projekt i en spännande stadsdel. Det har varit många bra förslag som vi har utvärderat och det känns som det finns ett stort intresse bland exploatörer och byggherrar att vara med och utveckla Kristianstad. Lyckos förslag innehöll för just den här markanvisningen den högsta kvaliteteten, men vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete med de andra byggherrarna och att kunna möjliggöra byggnation för dem i andra projekt, säger Patrik Möller, mark- och exploateringschef i Kristianstads kommun.

Det var totalt sju företag som lämnade in förslag. Bedömningen av de inkomna förslagen gjordes utifrån en rad uppställda kriterier, bland annat hur väl projektidéerna uppfyller detaljplanens förutsättningar och hur bostadssociala mervärden kan skapas i området. Kvaliteten och gestaltning på boendemiljön samt nytänkande och innovation har också premierats i bedömningen. Urvalet har byggt på ambitionen att området som helhet ska få en god variation i upplåtelseformer och i bostadsstorlekar.

Källa:Kristianstad Kommun