Ny mötesplats byggs vid Trummen

Bild:Växjö Kommun

Nu startar bygget av en ny mötesplats vid sjön Trummen. En anläggning i trä som ska förena konst med träning och rekreation.

Anläggningen ska byggas som en träpyramid och kommer att bestå av trappor, trädäck och olika träningsredskap.

Det här är den sista delen av Trummen Land Art som är Växjö kommuns satsning på konst, natur och friluftsliv runt sjön.

- Genom att förena konst och landskapsarkitektur kan vi ta tillvara på och lyfta fram naturens tillgångar, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

När anläggningen är klar kommer det att finnas ytterligare en mötesplats runt sjön Trummen.

- Med den här anläggningen ökar vi utbudet av spontanytor i den här delen av staden, säger Eva Johansson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Vi hoppas att fler kommer att lockas till att aktivera och röra på sig i samband med promenader runt Trummen.

Anläggningen byggs strax söder om Tingsrydsvägen på den nordöstra sidan av Trummen. Den kommer att innebära mindre störningar på gång- och cykelbanan.

Den nya mötesplatsen Tetraedern, som utformats av Gunilla Bandolin och Mikael Johansson, Liljewalls arkitekter, invigs i maj 2018.

Källa:Växjö Kommun