”Varför nöja sig med 25 procent kvinnor?”

Bild:Byggcheferna/Kajsa Hessel, Byggchefernas ordförande

Regeringen har presenterat ett nytt jämställdhetsmål för bygg- och anläggningsbranschen: år 2030 ska minst 25 procent av alla som nyanställs vara kvinnor.

Byggcheferna anser att målsättningen är för låg. I en debattartikel i tidningen Byggvärlden skriver Kajsa Hessel, Byggchefernas ordförande, att det inte finns något rimligt skäl att sikta lägre än på 50/50. 

”År 2030 ligger tolv år framåt i tiden. Hösten 2017 visade #metoo-rörelsen hur snabbt en kraftfull förändring kan skapas, om tillräckligt många vill och vågar försöka. Ur det perspektivet är en tolvårsperiod enorm”, skriver hon i artikeln.

Dagen före regeringens förslag hade Byggcheferna gått ut med en uppmaning till Sveriges byggföretag att sätta 50/50 i könsfördelning som mål – trots att många i branschen anser att det saknas rekryteringsunderlag för detta.

”Med en konkret målsättning kan vår gemensamma utveckling gå snabbare. Som bransch behöver vi skicka tydliga signaler om att våra arbetsplatser är för alla. Det gör det enklare för byggutbildningar att rekrytera tjejer, det får fler att vilja bli en del av byggbranschen – och det är faktiskt absolut nödvändigt för samhället.”

Källa:Byggcheferna