Projekt

ANNONS:

ANNONS:

ANNONS:

PROJEKT

Ny teknik omvandlar näver från spillprodukt till nya byggmaterial

Näver, som är ett förnyelsebart och mångsidigt material, betraktas i dagsläget som en spillprodukt inom skogs- och träindustrin. Det vill forskarna inom innovationsprojektet +Project vid Sliperiet, Umeå universitet ändra på. Därför har de initierat spännande och unika experiment med formpressning av näver i Sliperiets 3D-verkstad, där mötet mellan traditionella hantverkskunskaper och nya tekniker leder till materialutveckling.

Läs mer

ANNONS:

PROJEKT

Förödande förslag för småföretag i byggbranschen

Idag presenterade regeringen ett förslag om entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen.Förslaget innebär att en underentreprenör eller en huvudentreprenör kan bli skyldig att betala lön för andra underentreprenörers anställda. Företagarna är starkt kritiska till förslaget och menar att det framförallt kommer drabba mindre ägarledda företag och försvåra nyetablering i branschen.

Läs mer
PROJEKT

Sund byggbransch i fokus på Veidekke

Idag skrev Veidekke, som första byggbolag, på avtalet för nya ID06. Ett par timmar senare var man värd för regeringens pressträff med anledning av det nya lagförslaget om huvudentreprenörsansvar. Ett lagförslag i rätt riktning, men det finns mer att göra anser Veidekke som utreder ytterligare egenåtgärder och ger förslag på möjliga politiska grepp.

Läs mer

ANNONS:

Digitalisera fastighetsbildningen och inrätta fler kommunala lantmäterier

Handläggningstiderna hos Lantmäteriet för fastighetsregleringar ökar kraftigt. Det tar nu i snitt hela 52 veckor för Lantmäteriet att komma med ett beslut ifrån att en ansökan om fastighetsreglering lämnats in. Färre bostäder, försenade infrastrukturprojekt och färre företagsetableringar blir resultatet av de allt längre handläggningstiderna. Fastighetsägarna, Byggherrarna och Sveriges Byggindustrier presenterar därför nu åtta förslag för att korta handläggningstiderna hos Lantmäteriet.

Läs mer

ANNONS:

PROJEKT

Edholm (L): Byggkapaciteten behöver höjas

Idag behandlar kommunstyrelsen stadens förslag till ny översiktsplan för Stockholm. Liberalerna vill se utökad byggkapacitet jämfört med idag. Stockholm behöver fler bostäder, men behöver också en klokare stadsplanering som bygger stad som är hållbar både imorgon och om 100 år.

Läs mer
PROJEKT

Rekordsiffror igen för byggmaterialhandeln

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med hela 17,9 procent i november. Hittills i år (januari-november) har försäljningen ökat med 11,1 procent. Allt talar för att 2015 blir ett försäljningsmässigt rekordår för branschen.

Läs mer
PROJEKT

Masthuggskajen - ett steg närmare hållbarhetscertifiering av en hel stadsdel

Masthuggskajen i Göteborg blev det första stadsutvecklingsprojektet att registrera sig till certifieringen av Citylab Action. Certifieringen omfattar tidiga och övergripande planerings- och programskeden och för att bli godkänd ska projektet uppfylla 20 indikatorer. För parterna som utvecklar Masthuggskajen, varav Riksbyggen är en av dessa, löper hållbarhet som en röd tråd genom hela projektet.

Läs mer
PROJEKT

Trähuset intill Norra vägen skapar arbetstillfällen för nyanlända.

I am Home hade en önskan om att öka takten på byggnationen vid Getingen i Kalmar för att kunna färdigställa till sensommaren. – Det är inte helt lätt att finna personal med rätt kompetens eftersom branschen går på högtryck i Kalmar, berättar Stefan Wertheimer, projektchef på I am Home. Arbetsförmedlingen presenterade då flera kandidater som har flerårig snickarbakgrund men där språket ibland är en utmaning.

Läs mer
PROJEKT

Bygg ditt Fagersjö!

Hur kan Fagersjö utvecklas med fler bostäder, mer service och nya mötesplatser? Den frågan diskuterade fagersjöbor på workshops i november. Nu är sammanställningen av alla synpunkter framme och går att ta del av på Mötesplats Fagersjö och på webben.

Läs mer
PROJEKT

Stockholm blir centrum för golvläggare

Skolverket har valt Stockholms byggtekniska gymnasium i Kista som Sverigecentrum för golvläggarutbildning på gymnasienivå i sin försöksverksamhet med branschskolor. Detta stärker rekryteringen till golvläggaryrket och bidrar till att säkra golvbranschens framtid.

Läs mer
PROJEKT

Ny VD för Lindbäcks Group AB

Efter några år av kraftig tillväxt har styrelsen för Lindbäcks utsett Linda Rosén, leancoach på Lindbäcks Bygg, till VD för koncernbolaget Lindbäcks Group AB. Koncernbolaget har tidigare inte haft en aktiv roll som bolag, något som nu kommer att ändras. – Det känns som en stor och spännande utmaning att få förtroendet att leda en koncern som är så tryggt förankrad som familjeföretag men där det också finns så starkt driv och tydliga framtidsvisioner, säger Linda Rosén, VD för Lindbäcks Group.

Läs mer