Älvporten nominerat till Årets Bygge!

Bild:Rotpartner

Efter två år är den stora och komplicerade om- och tillbyggnaden av Läppstiftet i Göteborg klart och nu är projektet nominerat till Årets Bygge. Ett samverkansprojekt mellan Vasakronan och Veidekke där Rotpartner bl a haft hand om projektledningen på uppdrag av Vasakronan.

– Vi satte upp en gemensam vision om att alla involverade skulle vilja ha det här som ett referensprojekt. Och det här är verkligen ett gott exempel på fördelarna med att jobba i samverkan. Alla bidrog med sin kompetens och sitt engagemang i alla led. Det var konstruktiva diskussioner. Vilket i sin tur bidrog till både en väldigt hög nöjdhet i projektorganisationen och sänkta projektkostnader, förklarar Fredrik Olsson ansvarig projektledare för Rotpartner.

På Rotpartner ansvarade vi för projektledning, byggledning och projektkommunikation. Vi tog hand om all kommunikation, både med befintliga och nya hyresgäster. Målet var ”business as usual” under hela byggtiden.

Syftet med Årets Bygge är att lyfta fram speciellt bra projekt. 20 projekt nomineras och juryn bedömer hur väl projekten uppfyller fem olika huvudkriterier:

Hur bra samverkan mellan aktörerna fungerat i praktiken.

Hur man har tagit till sig ny teknik på ett bra sätt.

Om byggherren har fått det man förväntat sig inom rätt tid och med rätt kostnader.

Hur man har tagit hänsyn till hållbarhetsfrågorna ur samtliga perspektiv.

Hur man har drivit arbetsmiljöarbetet för att helt undvika allvarliga olyckor.

Den 19 mars avslöjas vem som vunnit Årets Bygge 2018. Till dess kan du läsa mer om Projekt Älvporten här.

Källa:Rotpartner