Att arbeta med hantverkare kan vara en stressig upplevelse för alla inblandade. Här är några tips för att få processen att gå så smidigt som möjligt.

Att anlita en hantverkare för att arbeta på ditt hem med renovering eller ombyggnad är ett ytterst personligt beslut. Den hantverkare du väljer kommer att vara en fast del av ditt liv tills ditt projekt är avslutat. Om du planerar ett särskilt komplicerat bygge kan den perioden sträcka sig över månader eller till och med mer än ett år. Och om du anlitar en hantverkare för att arbeta på ditt hem ger du hen troligen också åtminstone viss tillgång till din bostad.

Kolla upp hantverkaren

Innan du anlitar en hantverkare bör du fråga om du kan komma i kontakt med någon av deras tidigare kunder. De bör mer än gärna ge dig kontaktuppgifter. Om de inte gör det är det en röd flagga direkt från början. Du kan också leta efter recensioner på nätet, även om anonyma recensioner i många fall bör betraktas med skepsis.

Beroende på var du bor kan det också vara enkelt att kontrollera en hanverkares referenser på internet. .

Se till att du använder alla verktyg som står till ditt förfogande för att undersöka en hantverkare innan du fattar beslutet att anlita denne. Kom ihåg: Om du inte kan hitta något om ett företag på nätet är det definitivt inget bra tecken.

Innan du anlitar en hantverkare för ombyggnadsarbetet bör du fråga om deras erfarenhet och i så fall hur mycket. Ju mer expertis byggföretaget har, desto bättre blir servicen. Sträva därför efter att rekrytera någon som har en avsevärd erfarenhet. En erfaren entreprenör/målare/snickare kommer också att ha mer självförtroende, vilket kommer att märkas i deras sätt att interagera, arbeta och prata om jobbet.

Få flera offerter

Alla hemprojekt som är mer komplicerade än en enkel reparation kräver troligen en offert. Det är ett dokument som undertecknas av hantverkaren och kunden och som innehåller uppgifter om det arbete som ska utföras, en beräknad tid för färdigställande, priser och betalningsplaner samt annan relevant information.

Men nöj dig inte bara med den första byggfirman som ger dig ett kostnadsförslag. Du bör få minst tre offerter både för att kontrollera priset men också för att hitta rätt person.

Att få offerter från flera källor ger dig ett par fördelar. För det första får du en tydligare bild av om du blir lurad. För det andra kan du genom att sätta fler ögon på ditt projekt lära dig från nya perspektiv och överväga tillvägagångssätt som du annars kanske inte skulle ha övervägt.

Diskutera tidsramar

Detta är viktigt, eftersom snickare ofta sträcker ut projektet långt över tidsfristen. Se till att du genast beskriver tidslinjerna och lämna en marginal för oförutsedda omständigheter. Till exempel kan vått väder göra det svårare för träpolish att torka och hög luftfuktighet kan leda till ogynnsamma arbetsförhållanden. Be snickaren att lista alla orsaker till förseningar. Detta förbereder dig mentalt på att investera tid och pengar för perioden, med tanke på att varje dag kan kosta dig något extra.