Skälsö Arkitekter deltar i huvudutställningen 2018 års internationella Arkitekturbiennal i Venedig

Bunker 300, foto Anna Sundström

Skälsö Arkitekter har blivit inbjudna av årets kuratorer Yvonne Farrell och Shelley McNamara att delta i huvudutställningen på arkitekturbiennalen i Venedig under temat Freespace tillsammans med 71 andra arkitekter från hela världen.

Det Gotland- och Stockholmsbaserade arkitektkontoret Skälsö Arkitekter mottog i höstas tidskriften Arkitekturs pris ”Ung Svensk Arkitektur” samt branschorganisationen Sveriges Arkitekters prestigefulla ”Villapriset” för Byggnad 104.

Den 16e internationella Arkitekturbiennalen i Venedig pågår från den 26e maj till den 25e november 2018.

Källa:Skälsö arkitekter