Nu bygger vi Sveriges modernaste gymnasieskola!

Bild:Göteborgs Stad/Med den råa tegelfasaden och ett sågtandat tak försett med solceller blir nya LTG ett spännande komplement till den prisade Kuggen en bit därifrån.

Det var 25 år sedan det byggdes en ny kommunal gymnasieskola i Göteborg.

Nya Lindholmens tekniska gymnasium på Lindholmen samlar fem utspridda gymnasieprogram i en ny femvåningsbyggnad. Höstterminen 2020 flyttar cirka 1 000 elever in i en skola där byggnaden i sig kan användas i elevernas undervisning. Med den råa tegelfasaden och ett sågtandat tak försett med solceller blir nya LTG ett spännande komplement till den prisade Kuggen en bit därifrån.

- Detta är ett fantastiskt byggprojekt och det har varit en lång resa, men nu är vi äntligen i ett läge där vi ska starta byggprojektet mer handgripligen och på en detaljerad nivå, säger Ulrika Videli, byggprojektledare på lokalförvaltningen.

På måndag kommer kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson att tillsammans med tillträdande ordföranden i utbildningsnämnden, Ingrid Andreae, och ordföranden i lokalnämnden, Elisabeth Undén, gräva ett symboliskt första spadtag för nya Lindholmens tekniska gymnasium. På plats finns också elever och personal, byggprojektledare och entreprenörer med flera.

Fakta om Nya Lindholmens tekniska gymnasium

Skolan samlar programmen för industriteknik, teknik, sjöfart, el och energi samt vvs och fastighet. Byggnadens värme och el kommer från solenergi, berg- eller fjärrvärme. Tak, fönsterglas och delar av fasaden innehåller teknik med solenergi.

Källa:Göteborgs Stad